Altijd in beweging
Get Adobe Flash player

Belichtingstechnicus

PROFIELSCHETS BELICHTINGS MAN/VROUW

 Het Meertheater is een semiprofessionele amateur toneelgroep die elk jaar een Nederlands toneelstuk opvoert in verschillende theaters en zalen in Noord-Holland.
We spelen meestal acht tot  tien voorstellingen hoofdzakelijk in Westfriesland maar hebben ook optredens elders in de provincie.
De opvoeringen worden als regel rond de maanden oktober-november gehouden.

Voor elk te spelen stuk houden we van tevoren een open auditie ronde, waarbij we trachten voor elke rol een juiste acteur te vinden.
De wekelijkse repetities vangen in het voorjaar aan en kennen een onderbreking in het vakantie seizoen.

Voor geluid en verlichting beschikken we over eigen mensen en installaties, zodat we ook in zalen kunnen optreden waar deze voorzieningen niet voorhanden zijn.
De geluidstechnicus opereert zelfstandig, maar omdat het correct uitlichten van de diverse scenes meer tijd vergt qua opbouw en afbraak streven we voor de belichting naar een team van 2 man.
Aangezien onze huidige technicus afgelopen seizoen te kennen heeft gegeven zijn taken wegens onvoldoende beschikbare tijd te willen beëindigen, zoeken we een persoon met voldoende inzicht en enthousiasme om hem, na het eventueel volgen van een cursus belichtings-techniek, op te volgen.

De taken van de persoon die we zoeken bestaan uit het zelfstandig opstellen van het belichtinsplan en het aanbrengen en afstellen van onze armaturen in theaters waar dit niet door de eigen theater technicus gedaan wordt.
Ook het verwijderen van de apparatuur na de voorstelling en deze weer in het vervoermiddel laden behoren tot de werkzaamheden.
Bij theaters met een eigen lichttechnicus wordt de daar aanwezige apparatuur op aanwijzing van onze belichtingsman/vrouw opgehangen en afgesteld. Het aantal optredens verschilt van jaar tot jaar, afhankelijk van de keuze voor de diverse speelgelegenheden.

De technicus bezoekt een aantal repetities om in overleg met de regisseur inzicht te krijgen in de gewenste uitlichting van de diverse scenes op het toneel.

Ervaring met conventionele en moderne lichtarmaturen (LED) en aansturing hiervan is gewenst.

Op 25 maart start er in Het Pakhuis te Hoorn een 8 avond/daagse theatertechniekcursus, waarvan de kosten, onder voorwaarden, door onze vereniging kunnen worden vergoed.

Voor verdere inlichtingen kunt U contact opnemen met Jan Veerman, telefoon 0229-201620 of per email.