Altijd in beweging
Get Adobe Flash player

Productieleider

FUNCTIE OMSCHRIJVING PRODUCTIE LEIDER

De productieleider maakt actief deel uit van het bestuur dat verder bestaat uit een zakelijk leider, penningmeester, secretaris en vormgever/ fotograaf. Het bestuur vergadert als regel één keer per maand in Hoorn. De productieleider maakt afspraken met de theaters, regelt voor- en tijdens de productie allerlei zaken voor de spelers en andere betrokkenen en helpt bij de opbouw en afbraak van het decor. Als bestuurslid is de productieleider betrokken bij de keuze van het te spelen toneelstuk. Affiniteit met theater en toneel, organisatievermogen en communicatieve vaardigheden worden op prijs gesteld, alsmede een gezond gevoel voor humor.

Het Meertheater brengt jaarlijks een toneelstuk op de planken in een aantal theaters in Noord-Holland). Het gaat om ongeveer tien voorstellingen in oktober en november in verschillende plaatsen. Meestal één voorstelling in het weekend (vrijdagavond, zaterdagavond of zondagmiddag), maar het kunnen een enkele keer ook twee voorstellingen zijn.

Deze beleidsman/vrouw is een schakel met en tussen bestuur en regisseur op het bestuurlijke vlak.
Hij/zij verzorgt o.m.:

• Contacten onderhouden met de spelers en regisseur over bestuurlijke zaken.

• Vastleggen van theaters i.s.m. het bestuur.

• Bezoeken van theaters voorafgaande aan de voorstelling samen met de regisseur en verlichtingstechnicus over de (on)mogelijkheden in elk theater en het opstellen van een lijst met benodigde apparatuur per theater.

• Regelen van repetitieruimte en het beoordelen op geschiktheid hiervan.

• Het organiseren van benodigde rekwisieten.

• Samen met regisseur, vormgever en decor bouwer tot een ontwerp voor het decor komen.

• Op de dag van de voorstelling technische en praktische ondersteuning verlenen voor het tot stand komen van de voorstelling.

• De kostenbewaking van de diverse budgetten.